Monday, June 3, 2013

Lirik Lagu Kyuhyun (Super Junior) - Love Dust (사랑 먼지)


Gudel saranghan manun hunjokdurul ijen chiwoyagejo
Gude sajindo hamke nanun chatjando
Juindo opshi nama ijo
Chuokmanuro ne miryonmanuron
Donun wimi opnun modun gotdurul

Sondemyon nan nunmuri hulloso
Barabol temyon mame mong-i duroso
Ijen gasum shirin chuoguro mudoduryo
Gude hunjogul nan chiujo
Sarang do opjo nege namun goragon gude-e chuokpun
Banjogul iro amu sulmodo opshi
Nal mugopgeman han puninde
Nae nunmuldo gin nae hansumdo
Ijen amu soyong opnun gol aljo
Sonman deodo nan nunmuri hulloso
Barabol temyon maume mong-i duroso
Ijen gasum shirin chuoguro namgyojil
Gude hunjogi nomu manaso nan apujo

Kok monjichorom ne mam gotgose gu sarang-i nama
Gudel saranghan gu hunjogul chiujo
Ne bang gadukhan gude-e hyanggikajido
Hajiman ne ane namainun sarang-un
Jiuryo hedo modu boriryo hedo
Guge jal andwenabayo
Gudega ne mame beoso

No comments:

Post a Comment