Tuesday, February 12, 2013

Membuat nama Korea, Cina dan Jepang


- Korean ::

Nama di urutkan dari angka terkahir Tahun, Bulan, dan Tanggal kelahiran.

Jika tanggal lahir anda 5 Februari 1993.

Maka, 5 - 2 - 1993.

Angka terakhir tahun kelahiran 3, bulan 2, dan tanggal 5.

Jadi nama Korea anda: "Kim Ji Kyo"


- Chinesee ::

Caranya masih sama dengan mencari nama Korea.

Jika anda lahir pada 17 Agustus 1945.

Maka, 17 - 8 - 1945.

Urutkan dengan ketentuan angka terakhir Tahun Kelahiran, kemudian bulan, dan diakhiri Tanggal Lahir.

Jadi 5 = Lim, 8 = Nan, dan 17 = Ping.

Nama China anda: "Lim Nan Ping"


- Jepang ::

Berbeda dengan cara sebelumnya.

Ketentuannya, Nama pertama di ambil dari angka terakhir tahun kelahiran.

Sedangkan nama Kedua merupakan gabungan dari Tanggal dan bulan kelahiran.

Pada bulan kelahiran terdapat tanda pemisah "~".

Tanda ini digunakan untuk memisahkan nama cewek dan cowok.

ini dia, NamaCewek~NamaCowok.

Sebab dalam penamaan Jepang biasanya hanya menggunakan dua suku kata, dan boleh di bolak-balik.

Contohnya, 8 Oktober 1991 = 8 - 10 - 1991.

Jika di ikuti urutannya, 1 [angka terkahir dari 1991] - 8 [tanggal lahir] + 10 [bulan kelahiran].

Maka, nama untuk cewek menjadi: "Momo Kagesuki" atau "Kagesuki Momo" [boleh di bolak balik]

dan untuk nama cowok menjadi: "Momo Kageraku" atau "Kageraku Momo" [boleh di bolak balik]:: Tahun Kelahiran

Th. |Korea |China | Jepang

XXX0 |- Park |- Huang |- Sakurai

XXX1 |- Song |- Choi |- Momo

XXX2 |- Kim |- Lee |- Hideyashu

XXX3 |- Choi |- Wen |- Kugou

XXX4 |- Shin |- Lim |- Ginichi

XXX5 |- Kang |- Qie |- Zen

XXX6 |- Han |- Zhang |- Koukei

XXX7 |- Lee |- Liu |- Shikaku

XXX8 |- Sung |- Xian |- Komozaku

XXX9 |- Jung |- Ma |- Shinji:: Bulan Kelahiran

Bln |Korea | China | Jepang

01 |- Yong |- Zi |- rinko~kun

02 |- Ji |- Kong |- ki~tora

03 |- Gyn |- Gin |- mira~ko

04 |- Hye |- Ma |- ri~masa

05 |- Dong |- Chao |- miki~rou

06 |- Sang |- Han |- mi~tou

07 |- Ha |- Mei |- ringo~koda

08 |- Hyo |- Nan |- ka~yori

09 |- Soo |- Sun |- mori~da

10 |- Eun |- You |- suki~raku

11 |- Hyun |- Hou |- mika~ka

12 |- Rae |- Rin |- yuki~jin:: Tanggal Kelahiran

Tgl |Korea |China |Jepang

01 |- Hwa |- Lian |- Mitsu

02 |- Woo |- Xun |- Kou

03 |- Joon |- Man |- Mina

04 |- Hee |- Choi |- Ikki

05 |- Kyo |- Ming |- Sudo

06 |- Kyung |- Yao |- Zen

07 |- Wook |- Quan |- Shika

08 |- Jin |- Lian |- Kage

09 |- Jae |- Yi |- Kaze

10 |- Hoon |- Ge |- Kimi

11 |- Ra |- Zhuo |- Gaka

12 |- Bin |- Ren |- Shu

13 |- Sun |- Lie |- Hi

14 |- Ri |- Yu |- Kumo

15 |- Soo |- Jian |- Shimi

16 |- Rim |- Wei |- Haru

17 |- Ah |- Ping |- Koda

18 |- Ae |- Zhong |- Shon

19 |- Neul |- Liang |- Yama

20 |- Mun |- Bei |- Bon

21 |- In |- Yuan |- Uzu

22 |- Mi |- Dun |- Shin

23 |- Ki |- Zhang |- Yumi

24 |- Koo |- Kou |- Gyn

25 |- Byung |- Mei |- Shige

26 |- Seok |- Ran |- Ran

27 |- Gun |- Chi |- Shou

28 |- Yoo |- Dong |- Geru

29 |- Suk |- Shin |- Neko

30 |- Won |- Kwok |- Janko

31 |- Sub |- Ren |- To

No comments:

Post a Comment